1.jpg

Kammunica
Kaerdesk 185

4G LTE Budget FWP
2.4 INCH COLOR LCD
1G+8G 
VoLTE Feature Phone
SC9820E
KD400.-WIDEjpg.jpg

Kammunica
240

4G LTE Middle-LEVEL FWP
2.4 INCH COLOR LCD
1+8G
Android Based
VoLTE & VoWiFi
MT6739
kd350---top.jpg

Kammunica
350

4G LTE Middle-LEVEL FWP
3.5-inch Screen
1+8G
Android 11 based 
VoLTE & VoWiFi
MT3739 
KD500-front.jpg

Kammunica
500

4G LTE middle-LEVEL FWP
5.0-inch Touch Screen
3+23G
Full Android 11
5MCamera
VoLTE & VoWiFi
MT6739

 
Kammunica-KD800-front.jpg

Kammunica
800

4G LTE upper-LEVEL FWP
8.0-inch Full Touch Screen
Full Android 12
Camera
VoLTE & VoWiFi
MT6739
d570f9_b6b7d9beffc747eda3b2cab2b76f14ba~mv2.jpeg

Kammunica
XD

4G upper-LEVEL FWP
8.0-inch Full Touch Screen
2M camera
2G+16G Android  10 Go
VoLTE & VoWiFi
MT6731
Front-Display.jpg

Kammunica
La Mano

4G MIDDLE LEVEL FWP
2.4 INCH COLOR LCD
2M camera
2G+16G KaiOS
MT6731
 
 
 
 
 
 
 

Կապ հաստատեք

փոստ ՝ info@kammunica.com
       tom.kaminski@kammunica.com
       +44 7825 786 785

  • LinkedIn

Կայքի քարտեզ

Եղեք տեղեկացված

Ստացեք պարբերական թարմացումներ մասին
Կամունիկայի  արտադրանք

@Copyright kammunica 2021 թ

Kammunica
Kaerdesk 185

4G LTE
Fixed Wireless Phone
2.4 INCH COLOR LCD
2M camera, chipset SC9820E
1G+8G Feature phone